Energia ze Słońca

Fotowoltaika

Jak to działa?

Panele fotowoltaiczne składają się z licznych ogniw zbudowanych z krzemu, które pozwalają na wstępną konwersję promieniowania Słonecznego na energię elektryczną.

W kolejnym kroku odpowiednie urządzenie jakim jest inwerter dokonuje konwersji prądu stałego tworzonego przez panele na prąd zmienny, który możemy wykorzystać w naszych domach.

Ostatnim etapem jest wprowadzenie uzyskanej w ten sposób energii do sieci elektrycznej. Pomaga nam w tym licznik dwukierunkowy, który pozwala na oddania nadmiaru energii do zewnętrznej sieci, oraz gdy mamy niedobór prąd umożliwia pobranie go z powrotem.

Prąd pełen zalet

Fotowoltaika wśród innych, bardziej tradycyjnych metod wyróżnia się ogromem  niezwykłych zalet. Jednak nie bez powodu najczęściej się mówi o trzech poniższych

Bezpieczne rozwiązanie
Bez odpadów, zanieczyszczeń, promieniowania, czy innych zagrożeń dla nas i otoczenia. Całkowicie bezpieczne rozwiązanie!
Z myślą o środowisku
Panele korzystają z jednego z największych i najbezpieczniejszych źródeł energii odnawialnej, właśnie z myślą o środowisku!
I domowym budżecie
Darmowa energia pozwoli Ci na odczucie znaczących oszczędności zarówno we własnej kieszeni jak i domowym budżecie!